Abakus računovodstvo d.o.o.,

Računovodske storitve, delovno pravo, davčno svetovanje, finančno in poslovno svetovanje.

Abakus računovodstvo d.o.o.

planning

Računovodstvo

Vodenje poslovnih knjig, druge knjigovodsko-računovodske storitve in svetovanja na področju davčne zakonodaje.

+ Več...

planning

Davčno svetovanje

Svetovanje na področju: Zakona o DDV, zakona o dohodnini, zakona o davčnem postopku, zakona o inšpekcijskih pregledih

+ Več...

planning

Finančno in poslovno svetovanje

Izdelava elaboratov, pridobitev sredstev financiranja, sanacije družb, prisilna poravnava in stečaj družb, zapiranje družb

+ Več...

Davčno svetovanje

Za optimalno poslovanje vsake družbe je nepogrešljiv del funkcije podjetja tudi davčno svetovanje. Skrbno načrtovana davčna politika vsakega podetja lahko ustvari velike prihranke pri plačilu davščin. V našem računovodstvu se trudimo poiskati vse davčne prihranke in obenem zavarovati stranke, da ne bi prestopile mejo zakonitosti.

Najbolj aktivno področje davčnega svetovanja je prav gotovo sodelovanje, svetovanje pri inšpekcijskih pregledih. Pri nas v okviru dejavnosti opravljamo tudi preventivne inšpekcijske preglede. Poleg tega pa našim strankam omogočamo davčno svetovanje na področju :

 

  • Zakona o davku na dodano vrednost
  • Zakona o dohodnini
  • Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
  • Zakona o davčnem postopku
Nahajate se v: O podjetju Poslanstvo

planning

Delovno pravo

Vodenje kadrovske evidence, izdelava pravilnika družbe, razlaga delovnopravne zakonodaje in seznanjanje z novostmi, organiziranje delovnih procesov

+ Več...

Kontakt

Vedno smo vam na voljo za kakršnekoli informacije...

E naložbe

Partnersko podjetje E naložbe...

  • Telefon: (+386) 01 620 97 12
  • Telefon: (+386) 01 620 97 13
  • GSM: (+386) 041 778 652
  • Fax: (+386) 01 620 97 14
  • Email: info@enalozbe.si
  • Splet: www.enalozbe.si